اتیمولوژی لغات

کتاب word origin نوشتۀ John Ayto کتاب بسیار جالبیه همان طور در جلد آن نوشته شده The secret histories of English words واقعاً به نوعی تاریخ لغات انگلیسی را نشان می دهد بعضی اوقات برای فراموش نکردن بعضی واژه ها واقعاً می تواند نگاه کردن به این کتاب کمک کند.

بعضی مواقع  نگاهی کوتاه به اتیمولوژی لغات می تواند به گسترش واژه ها کمک کند اگر بخواهیم همین را در مورد فارسی استفاده کنیم خوب دانستن ارتباط بین کاتب و مکتوب و مکتب و کتاب و کتیبه و کتابت و کتبی در فارسی می تواند کمک نماید.

البته که زبان انگلیسی از سایر زبان ها بیشتر تأثیر گرفته و به نوعی می توان زبان انگلیسی را بیشتر از سایر زبان ها به پاس نداشتن زبانشان متهم کرد. گاهی در بعضی مراجع خوانده ام تا هفتاد و پنج درصد از ریشه لاتین و یونانی می دانند به غیر از لغاتی که با روت ژرمنی شان یکی هستند.

آیا این همه لغات از لاتین و فرانسه و ایتالیایی و اسپانیش (فرانسه و ایتالیایی و اسپانیش به نوعی از خانوادۀ لاتین محسوب می شوند) و یونانی و روسی وعربی و ترکی و اسلاو وفارسی و سایر زبان لغات دارد آیا باعث شده زبان انگلیسی ضعیف شود؟ (در اینجا از آلمانی و هلندی نگفتم چون به نوعی انگلیسی از خانوادۀ ژرمنی محسوب می شود)

مثال:

لغت Abandon به معنی ترک کردن، واگذار کردن ، رها کردن می باشد حالا اگر اتیمولوژی آن را بدانیم برای استفادۀ آن می توانیم بهتر عمل کنیم نه اینکه برای اینکه بگوییم شخصی جایی را ترک کرده تا فردا بیاید بیاییم از Abandon استفاده کنیم (هرگز برای جایی که قصد بازگشت وجود دارد از Abandon استفاده نمی شود)

روت این لغت ban می باشد به معنی ممنوع کردن و قدغن کردن حالا وقتی با A  می آید ( منظور A  ابتدای Abandon  هست) در این کتاب word origin نوشته که به معنای to  می باشد (البته من به این شکل گفتم شخصی که قصد ترک محل یا شخصی برای همیشه دارد به نوعی آن را ممنوع می کند)

حالا لغات همسایۀ این contraband  به معنی قاچاق می باشد لغت بعدی banishment به معنای تبعید کردن و لغت banner  به معنای پرچم می باشد که همۀ این لغات به نوعی با قدغن کردن و ban مرتبط می باشند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *