Landslide in southwest of China

تقویت مهارت شنیداری یا لیسنینگ می تواند تحول بزرگی در انگلیسی تان ایجاد کند. از آنهایی که می خواهند انگلیسی شان را تقویت کنند روی مهارت شنیداری کار کنند تا تحول عجیب را بعد از چند ماه مشاهده کنند. این گفته به معنای استفاده فقط از اینجا نیست از هر جا می توانید ادامه دهید اما مهارت شنیداری را underestimate نگیرید امیدوارم بتوانم اهمیت مهارت شنیداری انگلیسی را منتقل کنم.

 

Download Link mp3 No.34

Xinhua news agency reports that 15 people are confirmed dead in a landslide in southwestern China.

About 1,000 workers with life detection instruments are searching for survivors.

خبرگزاری Xinhua اعلام کرد که تعداد پانزده نفر در landslide جنوب غربی چین کشته شده اند و این تعداد تأئید شده است. حدود 1000 نفر با وسایل زنده یاب در حال جستجوی زنده ها می باشد. (تعداد کشته ها تا آن لحظه می باشد)

 

 

The news agency says that no news signs of life have been found at 6:00 a.m. Saturday morning.

More than120 people were buried in the landslide that caused huge rocks and massive earth to come crushing into their homes in the mountain village of Xinmo.

خبرگزاری می گوید که تا ساعت 6 صبح شنبه هیچ زنده ای یافت نشده است.  بیشتر از 120 نفر در این landslide دفن شده اند. این landslide باعث شده صخره های بزرگ و قسمت بزرگی از زمین به سمت خانه های روستایی که روی کوه می باشد در شهر Xinmo هجوم آورده است.

 

نکات:

  • لغت confirm به معنای تأئید کردن است opposit آن deny است و synonym آن prove این هم مثال:

آیا تلفن زدی تا پروازت را تأئید کنند؟

 

 Have you called to confirm your flight yet?

 they refused to confirm or deny the rumour.

  • برای گفتن حدود از about می توان استفاده کرد.

She lives about 5 km away.

حالا نوبت شماست که یک مثال بزنید تا آن را به مغزتان و ناخودآگاهتان منتقل کنید.

پی نوشت : چقدر در این نوشته کلمات زیادی می شد نوشت اما اول Basic تا وقتی که جملات پایه، کلمات پایه را در قسمت فعال ذهنتان وارد نکرده اید وقت خودتان را با حفظ کردن کلمات کم کاربرد هدر ندهید البته که برای passive همین جوری یاد بگیرید اما نه برای Active sentences and active words

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *