A king has no child

پیش نوشت: خواستم ترتیب و استراکچر جملات فارسی را مشابه جملات انگلیسی نوشتم شبیه شعر شد در نهایت شخصی که می خواهد انگلیسی بنویسد یا صحبت کند بایستی ترتیب زبان خودش را هنگام تولید در زبان دیگر فراموش کند.

پادشاهی نه پسر داشت نه دختر و نه ملکه (برای اینکه بگوییم پادشاه پسر ندارد از has no  استفاده می کنیم)

A king has no sons, no daughters, and no queen.

 

 

 

به همین علت او بایستی تصمیم می گرفت ( فعل  decide بعد از  he آمده اما چون بین آنها must  هست S سوم شخص لازم نیست داشته باشد.

 

For this reason he must decide

 

که چه کسی بعد از اینکه او مرد تاج را بگیرد ( این فعل take  فعل خیلی پرکاربرد با استفاده های مختلف هست مثلاً دو معنی گرفتن و بردن را هم معنا می دهد)

 

who will take the throne after he dies.

 

برای همین کار او تصمیم گرفت که بدهد ( To do this,to go his schoo)

 

To do this he decides that he will give

 

به همۀ بچه های کشور یک دانه ( منظور از kingdom  کشور پادشاهی بریتانیا است)

all of the children of the kingdom a single seed.

 

 

هر بچه ای که بزرگترین و زیباترین گیاه را داشت (اکثر اوقات every  استفاده می شود در اینجا every child  می توان استفاده کرد اما خوب whichever child  هم عبارت خوبیه)

Whichever child has the largest, most beautiful plant

 

 

 

تاج و تخت را تصاحب خواهد کرد. ( در مورد throne  خوب th اولی “ث” عربی تلفظ می شود حالا نه دقیقاً اما خیلی شبیه آن)

will earn the throne;

 

در پایان مسابقه تمام بچه ها ( لغت contest  به معنای رقابت و مسابقه حالا می شود با اتیمولوژی آن را به یاد سپرد آیا معنای testimony  را می دانید به معنی شهادت دادن و گواهی است این con  که در ابتدای این کلمه است fi lukhdبا هم می باشد معنی اتیمولوژی contest  به معنی با هم شهادت دادن است اما روش دیگزی بگویم که هرگز فراموش نشود خیلی ساده، contest  داخل آن test قرار دارد test  هم به معنای “تست و آزمون” است)

At the end of the contest all of the children

 

 

به قصر آمدند با گیاهان زیبا و بزرگشان در دست (لغت palace  هست به معنای قصر، در مورد enormous  هم به معنای بزرگ و وسیع در پست های قبلی مطالبی نوشته شد)

came to the palace with their enormous and beautiful plants in hand.

 

 

 

 

بعد از اینکه پادشاه به گلدان همه نگاهی انداخت در پایان مسابقه او تصمیم گرفت که دختر کوچک ( واژۀ pot  به معنای قابلمه، دیگ و حتی قوری می باشد)

After he looks at all of the children’s pots, he finally decides that the little girl

 

 

 

 

با گلدان خالی ملکۀ بعدی بشود ( قبل از کلمه ای که با حروف صدادار یا Vowel باشد an می آید ترجمۀ “بشود” هم will be است)

with an empty pot will be the next Queen.

 

 

برای چی او انتخاب کرد آن دختر را (اگر هنوز با استراکچرهای سوالی راحت نیستید و وقت سوالی کردن مشکل دارید روی کاغذ چند تا جملۀ سوالی بسازید و آنقدر تکرار کنید که دفعۀ بعد اصلاً لازم به فکر کردن نباشد و ناخودآگاه بر زبانتان بیاید اما فراموش نکنید زیاد تکرار کنید آن هم با جملات مختلف)

 Why did he choose this little girl

 

 

با وجود همۀ بچه های دیگر با گیاهان زیبایشان ( واژۀ plant به معنای گیاه هست اما معانی دیگری چون کاشتن، کارخانه، دستگاه هم می دهد نیروگاه هم می شود power plant)

Over all of the other children with their beautiful plants?

 

پی نوشت: حالا چرا پادشاه فقط آن دختر کوچک را به عنوان پادشاه آینده انتخاب کرده است؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *